HTC S740 Phone - Soft reset 

  Indítsa újra a HTC S740 Rose telefont, ha a programok nem működnek megfelelően vagy nem reagál egyetlen billentyűleütésre.

HTC Rose S740 újraindítása

1. Vegye ki az akkmulátort.
2. Várjon 3 mp-et, majd helyezze vissza az akkumulátort és kapcsolja be a telefont.

FIGYELEM! Amennyiben újraindítja a telefont, minden el nem mentett adat el fog veszni.

HTC Rose S740 hard reset HTC Rose S740 Soft reset

HTC S740 Rose  Hard resetA hardveres újraindításkor a készülék az alapállapotába kerül vissza, vagyis abba az állapotba, amelyben a megvásárlásakor és első bekapcsolásakor volt. Minden telepített program, bevitt adat és a készülék testreszabását szolgáló beállítás elvész.

Megjegyzés Ha a Háttértároló törlése funkció használatára, a készülék hardveres újraindítására vagy a ROM memóriában lévő rendszerkép frissítésére készül, és korábban engedélyezte a Memóriakártyákra töltött fájlok titkosítása funkciót, akkor a memóriakártyán lévő összes fájlról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben többé nem fogja tudni elérni a memóriakártyán lévő, titkosított fájlokat. A fájloknak a memóriakártya és a számítógép közötti másolása az ActiveSync vagy a Windows Mobile Device Centerrel lehetséges. A művelet végrehajtása után másolja vissza a fájlokat a memóriakártyára.

FIGYELEM! A művelettel gyári alapállapotába állítja vissza a készüléket. Ügyeljen arra, hogy a hardveres újraindítás előtt minden telepített programról és minden felhasználói adatról biztonsági másolatot készített.


1. Start gomb > Minden program > Egyebek > Expert > Tárhely kiürítése.
2.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, vagyis írja be az 1234 kódot, majd válassza az IGEN-t, a hard reset után a HTC S740 Rose újraindul.

 Start > All Programs > More > Accessories > Clear Storage irja be "1234".

Vagy a  kikapcsolt készüléken nyomja meg a hangerő le és CENTER OK gombokat, tartsa nyomva és egy pillanatra nyomja meg a bekapcsoló gombot. Tartsa továbbra is lenyomva a hangerő le és CENTER OK gombot, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el az S740 hard resetét.