HTC Touch Diamond Resetowanie „miękkie” Soft reset 


Resetowanie urządzenia

Resetowanie „miękkie”

Niekiedy zachodzi konieczność resetowania urządzenia. Miękkie (zwykłe) resetowanie urządzenia powoduje zamknięcie aktywnych programów i wyczyszczenie ich pamięci. Takie resetowanie może być konieczne, gdy urządzenie zaczyna działać wolniej niż zwykle lub pewne programy nie działają w prawidłowy sposób. Także po instalacji niektórych programów wymagane jest przeprowadzenie resetowania miękkiego. W przypadku resetowania miękkiego podczas pracy programów, niezapisane dane ulegają utraceniu.

Przeprowadzenie resetowania miękkiego

HTC Touch Diamond hard reset HTC Touch Diamond soft reset

1. Wyciągnij rysik.
2. Użyj rysika, aby nacisnąć przycisk RESET umieszczony przy otworze komory rysika.
Urządzenie zostanie uruchomione ponownie i wyświetlony zostanie ekran główny.


HTC Touch Diamond hard reset HTC Touch Diamond soft reset


HTC Touch Diamond Resetowanie pełne hard reset


Możliwe jest także wykonanie resetowania pełnego. Resetowanie pełne należy wykonywać tylko wtedy, gdy problemu nie daje się rozwiązać wykonując resetowanie zwykłe. Po wykonaniu resetu sprzętowego urządzenie zostanie przywrócone do ustawień domyślnych — wróci do stanu, w jakim znajdował się przy zakupie i pierwszym włączeniu. Wszystkie zainstalowane programy, dane i zmiany wprowadzone w ustawieniach urządzenia będą utracone. Pozostanie jedynie oprogramowanie Windows Mobile® i inne zainstalowane fabrycznie programy.

Ostrzeżenie! Ta czynność powoduje przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych. Przed przeprowadzeniem pełnego resetowania upewnij się, że wykonano kopię zapasową zainstalowanych dodatkowych programów i/lub danych użytkownika.

HTC Touch Diamond hard reset HTC Touch Diamond soft reset

Przeprowadzanie resetowania pełnego

1. Wyciągnij rysik.
2. Przy włączonym urządzeniu naciśnij i przytrzymaj przyciski ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI i ENTER, następnie rysikiem naciśnij przycisk RESET.
3. Zwolnij przycisk RESET, trzymając wciśnięte ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI i ENTER aż do momentu wyświetlenia na ekranie następującego komunikatu:

HTC Diamond Przeprowadzanie resetowania pełnego

4. Zwolnij przyciski ZMNIEJSZENIE GŁOŚNOŚCI i ENTER, a następnie naciśnij przycisk ZWIĘKSZENIE GŁOŚNOŚCI, aby przeprowadzić resetowanie pełne lub naciśnij dowolny inny przycisk, aby anulować resetowanie.Czyszczenie pamięci

Możesz także użyć polecenia Wyczyść pamięć, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia i/lub sformatować wewnętrzną pamięć magazynową.

1. Na ekranie głównym przejdź do karty Ustawienia, następnie dotknij opcję Wszystkie ustawienia.
2. Na karcie System wybierz Wyczyść pamięć magazynową.
3. Z menu rozwijanego wybierz opcję Wyczyść tylko pamięć magazynową, Formatuj tylko wewnętrzną pamięć magazynową lub Wyczyść pamięć magazynową i formatuj wewnętrzną pamięć magazynową.
4. Wpisz “1234”, a następnie wybierz Tak.